Wijlen Baron Zizi sans Balsac

Komedie van Bart Spaey. Baron Zizi heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Zijn echtgenote barones Foefoe maalt er niet om. Trutangel de dochter en haar echtgenoot JPCA voeren een melodramatisch stukje theater op. Gravin Grandderriere komt af op de geur van het geld, Kanunnik de Potence de geestelijke huisvriend wil ook een graantje meepikken. En dan is er nog een zekere Madame de la Hitti waar Zizi destijds een affaire mee had. Theophiel de butler doet zijn uiterste best om het kaf van het koren te scheiden, maar… met notaris de Foefelair komt er een vreemdsoortig testament opduiken, de dienstmeid Toujourschaud weet meer, veel veel meer… en waar is de tuinman Boulette gebleven?

Rolverdeling

Bea Beddegenoots - Barones Foefoe de la Prume

Kristel Fransen - Trutangel sans Balzac

Ludo Schrijvers - Jean popol Cyriel André Petitmarchandise

Ilse Laeveren - Gravin Colette Grandderière

Marc Van Looy - Kannunik Godefroid de Potence

Anja Riket - Jojo de la Hitti

Ingrid Bartholomeeussen - Serpentine Toujourschaud

Bart Laureyssens - Theophiel sans Pantalon

Kurt Hoskens - Boulette

Jef Laureyssens - Baron Zizi sans Balzac

REGIE: Jef Hoskens